Privacy Statement

Privacy Statement

In het kader van de uiterst gebalanceerde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is onze vereniging verplicht o.a. een privacy statement op de site te plaatsen. Deze kun je hieronder lezen.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van SVN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40038385 , hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust via de gegevens op de Contactpagina.

SVN verzamelt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de vereniging uit te voeren. Er worden geen bijzondere gegevens verzameld, waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken of gegevens over gezondheid et cetera.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

 

Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. NVT
Administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is. ·   E-marketingtools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Toegang hebben personen die de volgende functies bekleden:

Secretaris, Penningmeester, Wedstrijdsecretaris, Ledenadministrateur. Deze personen zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dan dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beeldmateriaal

Het is mogelijk dat er op het terrein van de vereniging, dan wel op het terrein van verenigingen die wij bezoeken, foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen op de website of andere media namens de vereniging worden gepubliceerd en dienen ter illustratie. Indien je bezwaar hebt tegen plaatsing van een dergelijke foto, dan kun je dit kenbaar maken. Normaal gesproken zal deze plaatsing dan ongedaan worden gemaakt.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt je aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via de gegevens op de Contactpagina.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je  persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.