Nieuwsbrief juni 2020

Beste leden,

Door de Corona-epidemie zijn het natuurlijk op alle fronten rare maanden geweest. SVN heeft in eerste instantie alle lessen moeten annuleren en gelukkig konden we vanaf 11 mei een deel van de lessen hervatten.
We danken iedereen voor het begrip! De buitenlessen die we konden geven waren een groot succes.

Helaas zat het weer niet altijd mee, we communiceren de afgelasting van de buitenlessen via onze besloten Facebook-groep Sporten in Noordbroek.
Niet iedereen heeft toegang tot Facebook.

Willen de (ouders van) leden die momenteel buiten sporten en geen toegang hebben dit incl. 06-nummer kenbaar maken via info@sporteninnoordbroek.nl? Alleen die leden zullen via een WhatsApp-groep geïnformeerd worden als de les niet doorgaat.

Het zomer-zot spektakel kan dit jaar niet doorgaan. We denken na over een leuke vervangende challenge voor de zomer.

SVN doet dit jaar ivm de Corona-epidemie niet mee aan de Grote Clubactie.

Zomervakantie
Van maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus zijn er geen lessen ivm de zomervakantie.

Seizoen 2020-2021
De eerste weken na de zomervakantie, van 17 augustus t/m 31 augustus, zullen de lessen nog buiten plaatsvinden.
We hopen dat we per 1 september weer in de zaal mogen sporten en dat alle sporten weer kunnen doorgaan!

Het nieuwe lesrooster zal tegen het einde van de zomervakantie bekend worden.

MFC de Noordsuythoeve
De versterkingsoperatie is bijna afgerond. Naast een veiligere en toekomst-bestendige zaal is er een prachtige geluidswerende wand geplaatst.

Contributie
Bij hervatting van de reguliere lessen zal per 1 september 2020 het reguliere contributie-tarief gelden.

Babynieuws
Brenda, trainster van streetdance, is zwanger! Zij zal vanaf half september met verlof gaan.
Jolanda, moeder van onze leden Sophie en Dion (en baby Tess) zal de streetdance- en powerdance lessen overnemen.
Daniel, partner van Brenda, zal het demoteam B’ Inspired lesgeven.

Wijzigingen bestuur
Julia Laning en Wanda Olsder hebben hun werkzaamheden als bestuurslid beëindigd. Dank voor het vele werk dat jullie verzet hebben voor SVN.
Eric Ensing (secretaris) en Tessa Greijdanus (algemeen bestuurslid) zijn toegetreden tot het bestuur.
Jacob Meijerhof (penningmeester) en Jacob Haan blijven bestuurslid.

Het bestuur wordt ondersteund door Jurjen Melinga en Jolanda de Vries.

Oproep: kascontrole
Wie zou ons willen helpen bij de jaarlijkse kascontrole?
We zoeken 2 mensen die dit willen doen in het najaar.
Graag reactie via info@sporteninnoordbroek.nl

Rest ons om iedereen een fijne vakantie te wensen in goede gezondheid!