Vrijdag 19 juni geen judoles!

Vorige week was het al tijdens de les benoemd, maar voor degene die er niet waren: a.s. vrijdag 19 juni is er geen les i.v.m. geen docenten.

De papieren voor de avond4daagse kunnen worden ingeleverd bij: Christa Grooten, Hoofdstraat 63, Noordbroek of naar dit jr.haan@live.nl.